Histora

  • KOSS-Service geneza

    KOSS-Service geneza

  • Siedziba KOSS-Service sp. z o.o.

    Siedziba KOSS-Service sp. z o.o.

  • Poczekalnia KOSS-Service

    Poczekalnia KOSS-Service

„Koss-Service” Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Komorowskiej 30 w Nadarzynie powstała   22.03.1990 roku.

Działalność spółki w  początkowym okresie, aż do 2003r  były to  głównie usługi konserwacyjne  i naprawcze w zakresie   instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz automatyki kontrolno-pomiarowej oraz kontroli mikroklimatu pomieszczeń. Spółka wtedy koncentrowała się wyłącznie na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnym , także nadzorowała systemy automatyki dla całych obiektów użyteczności publicznej.

Od 2004 r Koss-Service Sp z o.o. poszerza swoją ofertę usług  i wykonuje już pełne instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne w branży budowlanej, począwszy od budynków biurowych , pawilonów handlowych, budynków użyteczności publicznej, przychodni  zdrowia oraz klinik zdrowotnych,  także w zakresie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w budynkach mieszkalnych.
Spółka także od 2009 r. zaczęła specjalizować się w wentylacji oddymiania i pożarowego dla garaży. Jest to nowa innowacyjna metoda zabezpieczenia garaży przed oddymianiem w wyniku pożaru, dająca konkurencyjne ceny w stosunku do tradycyjnej wentylacji oddymiania. Łącząc się w kooperacji ze znaną europejską spółką Flakt, spółka Koss-Service wykonuje wiele kontraktów w zakresie wentylacji pożarowej.

Siedziba KOSS-Service sp. z o.o.Głównym terenem działania było województwo mazowieckie, ale w ostatnich 3 latach , Spółka rozwinęła zdolności logistyczne i zaczęła realizować projekty w innych województwach i miastach. Ostatnim projektem  zrealizowanym dla Klienta z parkietu Giełdy (JWC) , jest kompleks Hotelowy – Spa w Krynicy Górskiej o nazwie „Czarny Potok” , gdzie zrealizowano  projekt na zasadzie „zaprojektuj- wybuduj” . Łączna wartość kontraktu wyniosła  prawie 6 mln zł w latach 2011-2012. Stałymi Klientami z Giełdy warszawskiej są firmy takie jak JW. Construction SA, Erbud SA, Polnord SA, Eiffage SA oraz inne spółki jak Henpol, Bau und Technik, Tynkbud-1.

Sytuacja finansowa spółki od lat uważana jest za stabilną. Lata 2009-2010 charakteryzowały się pewnym spadkiem obrotów, ze względu na recesję budowlaną występującą w tamtym czasie, ale Spółka w tym nie korzystnym okresie zagwarantowała sobie kontrakty na poziomie pozwalającej jej dalej się rozwijać i przynosić dochody. W 2009 r. zakupiliśmy własne nieruchomości co było znamienne, że Spółka posiada odpowiednie dochody i jest w stanie spłacać kredyt inwestycyjny.
Znaczne zwiększenie przychodów o 35% w 2011 roku świadczy o efektywnym zarządzaniu spółką.
Obroty w roku 2012 spółka utrzymała na prawie tym samym poziomie. Na rok 2013 spółka ma już zagwarantowane kontrakty za prawie 6 mln zł i  następne 5 mln zł jest w negocjacjach. Obroty w tym roku na pewno nie spadną.

Poczekalnia KOSS-ServiceFirma „ Koss-Service” jest zarządzana przez jedynego udziałowca i właściciela Pana Waltera Kaczorowskiego ( Włodzimierza Kaczorowskiego), który ma ponad 40 letnie doświadczenie w branży wentylacyjno-klimatycznej oraz branżowe wykształcenie inżynierskie. Zasób wiedzy i doświadczenia powoduje również, ze „Koss-Service” świadczy usługi na najwyższym poziomie od bardzo wielu lat.

„Koss-Service„ prowadzi szczegółową politykę nadzoru bezpieczeństwa pracy w swoim przedsiębiorstwie  poprzez odpowiednie szkolenia i analizę stopnia bezpieczeństwa każdego ze stanowisk pracy, które wymagane przepisami spowodowały, że nawet sam prezes zarządu ma uprawnienia do szkolenia załogi w zakresie  BHP.

Spółka w swoim Pionie Realizacji Inwestycji (DRI) posiada bardzo wykwalifikowana, zmotywowaną i stabilną od kilkunastu lat służbę nadzoru, wyceny i realizacji inwestycji budowlanych. Spółka zatrudnia Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, który charakteryzuje się ponad 30-letnią praktyką w zawodzie, i niewątpliwie wspomaga Spółkę swoim zaangażowaniem , wiedzą i fachowym podejściem do problemów wynikających z uwarunkowań budowlanych.

Spółka realizuje system zarządzania w realizacji wykonawstwa instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnych  wg własnych unikalnych procedur , zabezpieczających spółkę przed popełnieniem błędów w sztuce wykonawstwa, których źródło wywodzi się z programu jakości ISO-9001 , co do których wymagań jesteśmy przystosowani ze względu na ciągłą współpracę z tymi firmami budowlanymi , które takie certyfikaty posiadają i wymagają , aby ich spółki kooperacyjne zastosowały takie same programy jakości w zarządzaniu. Spółka przed podpisaniem kontraktu zapewnia sobie 100% gwarancję co do ceny dostarczonych urządzeń, jakości, harmonogramu dostaw i instalacji oraz gwarancję zapłaty. Klientami Spółki są w 97% Firmy Deweloperskie lub Budowlane  z Parkietu GWP.

„Koss-Service” Sp z o.o. w okresie swojej działalności nigdy nie została wykluczona z przetargów publicznych , ani też nie miała procesów sądowych o odszkodowania z tytułu wyrządzonych szkód oraz błędów w sztuce. Spółka posiadała i posiada wieloletnią współprace z takimi firmami ubezpieczeniowymi jak PZU, WARTA a teraz Inter-Risk, które to firmy ubezpieczały  i dawały gwarancję dobrego wykonania naszych projektów i nigdy nie mieliśmy żadnego wezwana do likwidacji gwarancji.

Biurowiec spółki KOSS-ServiceRealizacja podstawowej działalności  Spółki opiera się na inżynieryjnym przygotowaniu Projektu wentylacji i klimatyzacji do realizacji na budowie w taki sposób aby logistycznie zgrać dostawy i wykonanie projektu zgodnie z jego harmonogramem oraz dopilnować prawidłowej charakterystyki urządzeń i ich jakości. Ważnym elementem jest czynnik ludzki – czyli wykonawstwo na budowie. Na budowie pracują od szeregu lat ci sami podwykonawcy , którzy lata wcześniej byli szkoleni u nas jako pracownicy lub podwykonawcy. Stała załoga , obopólne zaufanie wyzwala jakość pracy i dążenie do pełnej satysfakcji Inwestora. Natomiast wczesne finansowanie dostaw urządzeń przed dostawą na budowę, pozwala osiągając większy upust , co pozwala na uzyskanie lepszej i konkurencyjnej ceny dostaw, tym samym, pozwalając na oferowanie tańszych ofert w realizacji zleceń dla Klientów.
Spółka oferuje także wykonawstwo na zasadzie przeprojektowania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych bazując na zastępczych materiałach i urządzeniach, jednocześnie nie ograniczając jakości prac, co stanowi o konkurencyjności „Koss-Service” Sp zoo. Duże doświadczenie i fachowość pozwalana nam szybko ocenić inne możliwości realizacji projektu za tańsze pieniądze, tym samym dajemy lepszą ofertę dla Inwestora. Wybudowanie takiej relacji z Inwestorem powoduje większe zaufanie i jego powrót do nas przy następnym projekcie. To jest jedna z naszych mocnych stron w działalności – mamy stałą bazę Klientów od prawie 10 lat, która wraca do nas ze względu na fachowość i pewność realizacji projektu i jego prawidłowego funkcjonowania w czasie eksploatacji. Taka gwarancja i jakość wzbudza pewność współpracy i kooperacji.

Rok 2011 spółka zakończyła aktywami na poziomie ok. +11 ml zł ( w 2008 roku było tylko 728 tys. zł), a w 2012 ponad 12 mln zł. Spółka posiada kilka nieruchomości, w tym siedzibę Firmy w Nadarzynie , budynek biurowy na Seledynowej 70 w Warszawie oraz działkę budowlaną w Częstochowie przy ul. Filomatów 8.

„Koss-Service” Sp z o.o. z siedzibą przy ulicy Komorowskiej 30 w Nadarzynie powstała   22.03.1990 roku.

Działalność spółki w  początkowym okresie, aż do 2003r  były to  głównie usługi konserwacyjne  i naprawcze w zakresie   instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz automatyki kontrolno-pomiarowej oraz kontroli mikroklimatu pomieszczeń. Spółka wtedy koncentrowała się wyłącznie na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnym , także nadzorowała systemy automatyki dla całych obiektów użyteczności publicznej.

Od 2004 r Koss-Service Sp z o.o. poszerza swoją ofertę usług  i wykonuje już pełne instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne w branży budowlanej, począwszy od budynków biurowych , pawilonów handlowych, budynków użyteczności publicznej, przychodni  zdrowia oraz klinik zdrowotnych,  także w zakresie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w budynkach mieszkalnych.
Spółka także od 2009 r. zaczęła specjalizować się w wentylacji oddymiania i pożarowego dla garaży. Jest to nowa innowacyjna metoda zabezpieczenia garaży przed oddymianiem w wyniku pożaru, dająca konkurencyjne ceny w stosunku do tradycyjnej wentylacji oddymiania. Łącząc się w kooperacji ze znaną europejską spółką Flakt, spółka Koss-Service wykonuje wiele kontraktów w zakresie wentylacji pożarowej.

Głównym terenem działania było województwo mazowieckie, ale w ostatnich 3 latach , Spółka rozwinęła zdolności logistyczne i zaczęła realizować projekty w innych województwach i miastach. Ostatnim projektem  zrealizowanym dla Klienta z parkietu Giełdy (JWC) , jest kompleks Hotelowy – Spa w Krynicy Górskiej o nazwie „Czarny Potok” , gdzie zrealizowano  projekt na zasadzie „zaprojektuj- wybuduj” . Łączna wartość kontraktu wyniosła  prawie 6 mln zł w latach 2011-2012. Stałymi Klientami z Giełdy warszawskiej są firmy takie jak JW. Construction SA, Erbud SA, Polnord SA, Eiffage SA oraz inne spółki jak Henpol, Bau und Technik, Tynkbud-1.

Sytuacja finansowa spółki od lat uważana jest za stabilną. Lata 2009-2010 charakteryzowały się pewnym spadkiem obrotów, ze względu na recesję budowlaną występującą w tamtym czasie, ale Spółka w tym nie korzystnym okresie zagwarantowała sobie kontrakty na poziomie pozwalającej jej dalej się rozwijać i przynosić dochody. W 2009 r. zakupiliśmy własne nieruchomości co było znamienne, że Spółka posiada odpowiednie dochody i jest w stanie spłacać kredyt inwestycyjny.
Znaczne zwiększenie przychodów o 35% w 2011 roku świadczy o efektywnym zarządzaniu spółką.
Obroty w roku 2012 spółka utrzymała na prawie tym samym poziomie. Na rok 2013 spółka ma już zagwarantowane kontrakty za prawie 6 mln zł i  następne 5 mln zł jest w negocjacjach. Obroty w tym roku na pewno nie spadną.
 
Firma „ Koss-Service” jest zarządzana przez jedynego udziałowca i właściciela Pana Waltera Kaczorowskiego ( Włodzimierza Kaczorowskiego), który ma ponad 40 letnie doświadczenie w branży wentylacyjno-klimatycznej oraz branżowe wykształcenie inżynierskie. Zasób wiedzy i doświadczenia powoduje również, ze „Koss-Service” świadczy usługi na najwyższym poziomie od bardzo wielu lat.

„Koss-Service„ prowadzi szczegółową politykę nadzoru bezpieczeństwa pracy w swoim przedsiębiorstwie  poprzez odpowiednie szkolenia i analizę stopnia bezpieczeństwa każdego ze stanowisk pracy, które wymagane przepisami spowodowały, że nawet sam prezes zarządu ma uprawnienia do szkolenia załogi w zakresie  BHP.

Spółka w swoim Pionie Realizacji Inwestycji (DRI) posiada bardzo wykwalifikowana, zmotywowaną i stabilną od kilkunastu lat służbę nadzoru, wyceny i realizacji inwestycji budowlanych. Spółka zatrudnia Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, który charakteryzuje się ponad 30-letnią praktyką w zawodzie, i niewątpliwie wspomaga Spółkę swoim zaangażowaniem , wiedzą i fachowym podejściem do problemów wynikających z uwarunkowań budowlanych.

Spółka realizuje system zarządzania w realizacji wykonawstwa instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnych  wg własnych unikalnych procedur , zabezpieczających spółkę przed popełnieniem błędów w sztuce wykonawstwa, których źródło wywodzi się z programu jakości ISO-9001 , co do których wymagań jesteśmy przystosowani ze względu na ciągłą współpracę z tymi firmami budowlanymi , które takie certyfikaty posiadają i wymagają , aby ich spółki kooperacyjne zastosowały takie same programy jakości w zarządzaniu. Spółka przed podpisaniem kontraktu zapewnia sobie 100% gwarancję co do ceny dostarczonych urządzeń, jakości, harmonogramu dostaw i instalacji oraz gwarancję zapłaty. Klientami Spółki są w 97% Firmy Deweloperskie lub Budowlane  z Parkietu GWP.

„Koss-Service” Sp z o.o. w okresie swojej działalności nigdy nie została wykluczona z przetargów publicznych , ani też nie miała procesów sądowych o odszkodowania z tytułu wyrządzonych szkód oraz błędów w sztuce. Spółka posiadała i posiada wieloletnią współprace z takimi firmami ubezpieczeniowymi jak PZU, WARTA a teraz Inter-Risk, które to firmy ubezpieczały  i dawały gwarancję dobrego wykonania naszych projektów i nigdy nie mieliśmy żadnego wezwana do likwidacji gwarancji.

Realizacja podstawowej działalności  Spółki opiera się na inżynieryjnym przygotowaniu Projektu wentylacji i klimatyzacji do realizacji na budowie w taki sposób aby logistycznie zgrać dostawy i wykonanie projektu zgodnie z jego harmonogramem oraz dopilnować prawidłowej charakterystyki urządzeń i ich jakości. Ważnym elementem jest czynnik ludzki – czyli wykonawstwo na budowie. Na budowie pracują od szeregu lat ci sami podwykonawcy , którzy lata wcześniej byli szkoleni u nas jako pracownicy lub podwykonawcy. Stała załoga , obopólne zaufanie wyzwala jakość pracy i dążenie do pełnej satysfakcji Inwestora. Natomiast wczesne finansowanie dostaw urządzeń przed dostawą na budowę, pozwala osiągając większy upust , co pozwala na uzyskanie lepszej i konkurencyjnej ceny dostaw, tym samym, pozwalając na oferowanie tańszych ofert w realizacji zleceń dla Klientów.
Spółka oferuje także wykonawstwo na zasadzie przeprojektowania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych bazując na zastępczych materiałach i urządzeniach, jednocześnie nie ograniczając jakości prac, co stanowi o konkurencyjności „Koss-Service” Sp zoo. Duże doświadczenie i fachowość pozwalana nam szybko ocenić inne możliwości realizacji projektu za tańsze pieniądze, tym samym dajemy lepszą ofertę dla Inwestora. Wybudowanie takiej relacji z Inwestorem powoduje większe zaufanie i jego powrót do nas przy następnym projekcie. To jest jedna z naszych mocnych stron w działalności – mamy stałą bazę Klientów od prawie 10 lat, która wraca do nas ze względu na fachowość i pewność realizacji projektu i jego prawidłowego funkcjonowania w czasie eksploatacji. Taka gwarancja i jakość wzbudza pewność współpracy i kooperacji.

Rok 2011 spółka zakończyła aktywami na poziomie ok. +11 ml zł ( w 2008 roku było tylko 728 tys. zł), a w 2012 ponad 12 mln zł. Spółka posiada kilka nieruchomości, w tym siedzibę Firmy w Nadarzynie , budynek biurowy na Seledynowej 70 w Warszawie oraz działkę budowlaną w Częstochowie przy ul. Filomatów 8.

Script logo